די ראָזעווע פּאַווע
pink peacock

אַ קווירער, ייִדישער, צאָלט־וויפֿל־איר־קענט קאַפֿע אין דרום גלאַזגיי

טאָלט־וויפֿט־איר־קענט עסן

מיר אַרבעטן אויפֿשלאָגן אַ פּערמאַנענטע אָרט פֿאַר אונדזער קאַפֿע אין גלאַזגיי, שאָטלאַנד. דערווײַל, מיר קאָכן צאָלט־וויפֿל־איר־קענט מאָלצײַטן און אויסטיילן זיי בײַ „מילק“ קאַפֿע אויף ספּעסיפֿישע טעג. פֿאַר מענטשן וואָס זענען נישט פֿעיִק צו זאַלמען עסן ווײַל קאָראָנאַווירוס אָדער אַנדערע מניעה, מיר קענען צושטעלן עסן אין די פּאָסטקאָדן:

G44 און ,G43 ,G42 ,G41

די איז אַן עקספּערימענט מיט אַנאַנדיקער הילף. אויב וועט זײַט עס גוט, וועלן מיר טאָן עס רעגולאַרערהייט. אונדזערע פּלענער צו עפֿענען זיך די פֿיזיש קאַפֿע זענען געווען איבערגערײַסן מיט די פּאַנדעמיע, אָבער זענען מיר להוט צו אָנהייבן שפּרײַזן די ברייטער עלום.

באַשטעל פֿריִער פֿרײַטיק תּמוז 4 (יוני 26), 11:59 בײַ נאַכט. זאַמלונג און צושטעל טאָג איז ביידער דינסטיק 8 תּמוז (30 יוני).

אויב זײַט איר נישט אין גלאַזגיי און איר ווילט צאָלן עסן פֿאַר עמעצער באַדערפֿטיק, אַ דאַנק! איר וועט קענען דאָ

פֿאָטאָ פֿון קעלטיק פֿילם

אַ ביסל מער וועגן דעם קאַפֿע

אַלצדינג וועט זײַן וועגאַניש, פֿאַרקויפֿט מיטן פּרינציפּ פֿון ‘צאָלט־וויפֿל־איר־קענט’. מיר וועל אויך האָבן אַן אײַזקאַסטן פֿול מיט אומזיסט עסן.

מיר ווילן שאַפֿן אַ היימיש אָרט וואָס איז אַזוי צוטריטלעך ווי מעגלעך.

מיר וועלן נישט נאָר דערלאַנגן געשמאַק וועגאַניש עסן, נאָר די קאַפֿע וועט אויך זײַן אַ קינסטלעריש און געזעלשאַפֿטלעך אָרט, וואָס פֿאַרשידענע קווירע און ייִדישע גרופּעס און קינסטלערס וועלן קענען ניצן.

עס וועט זײַן אַן אָרט פֿרײַ פֿון אַלקאָהאָל.

די קאַפֿע איז אַ נישט־פֿאַר־פּראָפֿיט און אַ ‘community interest company’.

אַלע זענען אָנגעלייגטע גאַסט (אַרײַנרעכענענדיק ‘ציס־העטע’ און גוישע געסט און שטיצערס) און מיר זענען משפּחה־פֿרײַנדלעך.

די ראָזעווע פּאַווע איז אַ פֿאַררוף אויף דער גאָלדענער פּאַווע. איר קענט געפֿינען מער אינפֿאָרמאַציעס וועגן אונדז און אונדזער נאָמען אויפֿן זײַטל וועגן אונדז.


זיך אַבאָנירן אויף אונדזער נײַעס־בלעטל

מיר וועלן אײַך שרײַבן אַרום איין מאָל אַ חודש. מיר וועלן מיט קיינעם נישט טיילן אײַערע געגעבענע.